Vítáme Vás na stránkách společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a.s.


Jsme ryze česká zemědělská akciová společnost, jejiž vznik se datuje od roku 1997. Hlavním zaměřením naší společnosti je klasická rostlinná výroba a od roku 2011 také produkce elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Provádíme také sklizeň cukrové řepy sklizeči Holmer. Zaměstnáváme 34 stálých zaměstnanců.

 

Rostlinná výroba

Naše společnost hospodaří v převážně řepařské okrajové oblasti v Českém Meziříčí a jeho okolí na více než 2.100 ha zemědělské půdy, z toho 90 % tvoří půda orná, zbytek jsou trvalé travní porosty a louky. Většina půd jsou půdy středně těžké a těžké.

Nosnými plodinami jsou zejména pšenice, ječmen, řepka, kukuřice a cukrovka. 

V roce 2011 jsme postavili zcela novou moderní posklizňovou linku skládající se ze 4 obilných sil, 2 manipulačních a 2 expedičních zásobníků, o celkové skladovací kapacitě více než 4.000 tun. Spolu s touto posklizňovou linkou byla vybudována i nová mostní váha, čistička, sušička zrnin využívající odpadní teplo z bioplynové stanice.

V roce 2019 došlo k modernizaci příjmového koše na posklizňové lince a k odprášení sušičky zrnin.

Na začátku roku 2023 došlo k výstavbě zcela nového obilného sila.  Skladovací kapacita celé posklizňové linky je tedy více než 6.000 tun.

 

Obnovitelné zdroje

Výrobou z obnovitelných zdrojů se zabýváme od roku 2011, kdy jsme na našem bývalém středisku živočišné výroby v Jílovici vystavěli naší první zemědělskou bioplynovou stanici o výkonu 536 kWh.

V roce 2012 jsme se rozhodli postavit na našem výrobně technickém středisku "Suška" v Českém Meziříčí naší druhou zemědělskou bioplynovou stanici o výkonu 998 kWh, kterou jsme na konci roku 2012 uvedli do provozu. Odpadní teplo z této bioplynové stanice slouží k vytápění celého areálu a také k sušení produktů rostlinné výroby.

Vstupními surovinami bioplynových stanic jsou zejména kukuřičná a žitná siláž, cukrovarnické řízky, travní senáž a kejda.


Společnost je řízena v souladu se svými stanovami a platnými zákony České republiky. Veškeré dokumenty veřejně přístupné dle zákona najdete na těchto stránkách a na veřejných stránkách zde.

©2014 ZEMSPOL České Meziříčí, a.s.